Om oss

Bakken Øvre het egentlig Dunderbakken Øvre og var en liten husmannsplass som tilhørte Nedre Solberg da familien kjøpte den i 1847. Navnet skriver seg fra lyden av en bekk like ved som dundrer i snøsmeltinga om våren. Etter hvert har gården vokst i omfang både med hus og mark, og i dag er den på 550 dekar. Folket på Bakken Øvre har alltid hatt lysten til å forbedre og utvide, og det fører til stadig nye bygge- og omgjøringsprosjekt.I dag er det Anita og Ole Martin som driver gården sammen med sønnen Ole Kristian som bare var 18 år da han tok over som Norges yngste kubonde noensinne. Det er Ole Kristian som står for mjølka og storfekjøttet. Det er også tre andre søsken, Aina, Maren og Jenny som også hjelper til. Mor Gerd og far Ole Jostein er den eldste generasjonen på gården, og de er også med i produksjonen. Utenom familien er det også flere faste i produksjon og fjøs, så det er til sammen rundt ti årsverk.

Beiter og kulturlandskap

Gården har rundt 200 dekar med beite som brukes flittig i sommerhalvåret. Hele to mil med gjerde som skal vedlikeholdes. 60 dekar blir brukt til utegriser, som har eget grisehotell, Hotel Grisego – spa og resort, med egen piggolo.

Våren 2016 blir det også en leilighet på hotellet hvor folk kan leie seg inn for å besiktige grisenes ved og vel i en dag eller flere.

Utegris

I starten var det 40-50 griser som ble slaktet til jul og solgt som hele eller halve slakt. Nå foredles slaktene på gården til produkter som spekeskinke og ribbe, og antallet gris som går til slakt utover høsten og førjulsvinteren er opp mot 280.  Grisen går ute på beite og koser seg i halmseng og har bademuligheter i gytjebad samt dusj fra ankomst i mai og frem til slakting.

Høner og egg

Også eggene er egenproduserte, fra rundt 200 frittgående høner. Barnebarna Mille og Mia er eggplukkere og eggdirektører. Eggene går for det meste inn i cateringen, men en del selges også på Bondens marked.

Med omtanke for bygda

Liv i bygdene er viktig for folket på Bakken Øvre. Det er ikke tilfeldig at egne produkter selges til samme pris både i store og små butikker uansett om de ligger sentralt eller i utkanten. Også det som behøves for cateringproduksjonen, utenom det de har selv, kjøpes av andre lokale produsenter. «Sammen er vi med på å holde liv i hverandre» er omkvedet. Og etablering av småskalaprodusenter er en hovedtanke og hjertesak for folket på Bakken Øvre.

Bra å være flere

Anita og Ole Martin er både produsenter og tilbydere, men de er ikke redd for at flere lokalprodusenter av for eksempel pultost skal ødelegge for salget. Tvert imot så får kanskje pultosten igjen en større renessanse, og pultost kan jo lages i mange varianter. Så hvis du har lyst til å lære å lage pultost så er det bare å ta kontakt med Ole Martin.
__________________

Bakken Øvre
2340 Løten
Telefon 90512670 / 99488693
Mobil Ole Martin 905 12 670
Mobil Anita 994 88 693
E-post: olemki@online.no
__________________

Lokale leverandører som leverer til cateringproduksjonen på Bakken Øvre: